EVCharge Card

להגיע איתנו לכל מקום בבטחון

EVCharge Card
הכרטיס המבטיח לך להגיע לכל מקום בארץ
בבטחון וללא מגבלת מרחק!

EVCharge תקים עמדות טעינה מהירות ואולטרה-מהירות בפריסה ארצית בדרכים הראשיות.
בעזרת הכרטיס יהיה ניתן לטעון את רכבך בכל אחת מתחנות השירות שלנו.

EVCharge Card
הכרטיס המבטיח לך להגיע לכל מקום בארץ
בבטחון וללא מגבלת מרחק!

EVCharge תקים עמדות טעינה מהירות ואולטרה-מהירות בפריסה ארצית בדרכים הראשיות.
בעזרת הכרטיס יהיה ניתן לטעון את רכבך בכל אחת מתחנות השירות שלנו.


ההזמנה שלך תישלח לתיבת הדואר שלך


הזמן את כרטיס האשראי שלך (או מפתח fob)
על ידי מילוי הטופס שלהלן. תקבל אישור הזמנה
בתיבת הדואר הנכנס שלך


טענת בהצלחה! המשך נסיעה מהנה ובטוחה!


רשום את כרטיס האשראי שלך (או מפתח fob)
ב BackOffice, והפעל "טעינה ציבורית"

הזמן את כרטיס האשראי שלך
(או מפתח fob) על ידי מילוי הטופס שלהלן. תקבל אישור הזמנה בתיבת הדואר הנכנס שלך

ההזמנה שלך תישלח לתיבת הדואר שלך

רשום את כרטיס האשראי שלך
(או מפתח fob) ב BackOffice, והפעל "טעינה ציבורית"

טענת בהצלחה! המשך נסיעה מהנה ובטוחה!